معنی و ترجمه کلمه box wrench به فارسی box wrench یعنی چه

box wrench


اچار رينگى
علوم مهندسى : اچار بوکس
علوم نظامى : اچار بکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها