معنی و ترجمه کلمه box-and-one به فارسی box-and-one یعنی چه

box-and-one


ورزش : دفاع به شيوه چهار جا گير و يک يار گير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها