معنی و ترجمه کلمه boxes are made of wood به فارسی boxes are made of wood یعنی چه

boxes are made of wood


جعبه ها از چوب ساخته ميشوند،جعبه ها را از چوب ميسازند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها