معنی و ترجمه کلمه boxing gloves به فارسی boxing gloves یعنی چه

boxing gloves


ورزش : دستکش بوکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها