معنی و ترجمه کلمه bpam به فارسی bpam یعنی چه

bpam


کامپيوتر : Basic Partitioned Access Methodروش دستيابى جزء بندى شده اساسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها