معنی و ترجمه کلمه bpleslavsky variation به فارسی bpleslavsky variation یعنی چه

bpleslavsky variation


ورزش : وارياسيون بولسلاوسکى در دفاع سيسيلى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها