معنی و ترجمه کلمه brachydactyly به فارسی brachydactyly یعنی چه

brachydactyly


روانشناسى : کوتاه انگشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها