معنی و ترجمه کلمه bracket به فارسی bracket یعنی چه

bracket


رويارويى در مسابقه حذفى ،مشتى ،چنگک ،دسته ،طاقچه ديوارکوب ،پايه انتن ،طاقچه ديوار کوب ،پرانتز،قلاب ،کروشه ،هلال يا دوبند گذاشتن ،طبقه بندى
علوم مهندسى : سگدست پرانتز
معمارى : سگدست
ورزش : حرکت براى ساختن شکلى بصورت پرانت ز روى يخ
علوم نظامى : دوشاخه ،احاطه ،مقر اتصال پايه نصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها