معنی و ترجمه کلمه brain concussion به فارسی brain concussion یعنی چه

brain concussion


روانشناسى : ضربه مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها