معنی و ترجمه کلمه brainfever به فارسی brainfever یعنی چه

brainfever


اماس مغز،التهاب دماغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها