معنی و ترجمه کلمه brake actuating lever به فارسی brake actuating lever یعنی چه

brake actuating lever


علوم مهندسى : اهرم ترمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها