معنی و ترجمه کلمه brake cross shaft به فارسی brake cross shaft یعنی چه

brake cross shaft


علوم مهندسى : محور ترمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها