معنی و ترجمه کلمه brake lifting magnet به فارسی brake lifting magnet یعنی چه

brake lifting magnet


علوم مهندسى : ترمز مغناطيسى اسانسور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها