معنی و ترجمه کلمه brake shoe ring به فارسی brake shoe ring یعنی چه

brake shoe ring


علوم مهندسى : رينگ کفشک ترمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها