معنی و ترجمه کلمه brakeman به فارسی brakeman یعنی چه

brakeman


متصدى ترمز ماشين وترن وغيره ،ترمزبان ترن
ورزش : مسئول ترمز در تيم لوژسوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها