معنی و ترجمه کلمه bran به فارسی bran یعنی چه

bran


سبوس ،نخاله ،پوست گندم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها