معنی و ترجمه کلمه branch cutout به فارسی branch cutout یعنی چه

branch cutout


الکترونيک : فيوز انشعاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها