معنی و ترجمه کلمه branch switch به فارسی branch switch یعنی چه

branch switch


کليد( برق)
علوم مهندسى : کليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها