معنی و ترجمه کلمه branchpoint به فارسی branchpoint یعنی چه

branchpoint


نقطه انشعاب
کامپيوتر : نقطه انشعاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها