معنی و ترجمه کلمه brand leader به فارسی brand leader یعنی چه

brand leader


مارک معروف ،علامت تجارتى ،بهترين علامت تجارى
بازرگانى : پيشرو در بازار،بهترين مارک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها