معنی و ترجمه کلمه brand loyalty به فارسی brand loyalty یعنی چه

brand loyalty


وفادارى به کالايى خاص
بازرگانى : نام تجارتى ،وفادارى به علامت تجارى يک محصول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها