معنی و ترجمه کلمه brand به فارسی brand یعنی چه

brand


علامت تجارتى ،برچسب ،داغ ودرفش ،انگ ،نيمسوز،اتشپاره ،جور،جنس ،نوع ،مارک ،علامت ،رقم ،(مج ).لکه بدنامى ،(درشعر )داغ کردن ،داغ زدن ،(مج ).خاطرنشان کردن ،لکه دار کردن
بازرگانى : عنوان تجارتى ،علامت تجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها