معنی و ترجمه کلمه brass pressure casting به فارسی brass pressure casting یعنی چه

brass pressure casting


علوم مهندسى : برنج ريختگى فشارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها