معنی و ترجمه کلمه bravado به فارسی bravado یعنی چه

bravado


لاف دليرى ،خودستا،پهلوان پنبه ،دلير دروغى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها