معنی و ترجمه کلمه bravery به فارسی bravery یعنی چه

bravery


دليرى ،شجاعت ،جلوه
علوم نظامى : شجاعت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها