معنی و ترجمه کلمه breach of covenant به فارسی breach of covenant یعنی چه

breach of covenant


تخلف از شرط
قانون ـ فقه : نقض عهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها