معنی و ترجمه کلمه break a record به فارسی break a record یعنی چه

break a record


ورزش : رکورد شکنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها