معنی و ترجمه کلمه break the wind به فارسی break the wind یعنی چه

break the wind


در نتيجه کنارزدن هوا کار نفر پشت سر را اسان کردن( دوچرخه سوارى)
ورزش : در نتيجه کنارزدن هوا کار نفر پشت سر را اسان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها