معنی و ترجمه کلمه break up of the a proposed marriage به فارسی break up of the a proposed marriage یعنی چه

break up of the a proposed marriage


به هم خوردن نامزدى
قانون ـ فقه : به هم خوردن ازدواج احتمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها