معنی و ترجمه کلمه break wind به فارسی break wind یعنی چه

break wind


تيز دادن ،باد ول دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها