معنی و ترجمه کلمه breakdown (in a gas ) به فارسی breakdown (in a gas ) یعنی چه

breakdown (in a gas )


الکترونيک : جرقه زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها