معنی و ترجمه کلمه breakdown voltage به فارسی breakdown voltage یعنی چه

breakdown voltage


الکترونيک : ولتاژ جرقه زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها