معنی و ترجمه کلمه breaker به فارسی breaker یعنی چه

breaker


موج بزرگى که بساحل خورده ودرهم مى شکند
معمارى : شکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها