معنی و ترجمه کلمه breaking capacity به فارسی breaking capacity یعنی چه

breaking capacity


ظرفيت قطع
علوم مهندسى : ظرفيت شکست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها