معنی و ترجمه کلمه breaking به فارسی breaking یعنی چه

breaking


بريدگى ،شکستگى ،پاره گى
علوم مهندسى : قطع شدگى
معمارى : گسيختگى
قانون ـ فقه : هتک حرز و ورود غير قانونى به ملک غير به هر شکل و به هر وسيله اى که باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها