معنی و ترجمه کلمه breast به فارسی breast یعنی چه

breast


اغوش ،(مج ).افکار،وجدان ،نوک پستان ،هرچيزى شبيه پستان ،سينه بسينه شدن ،برابر،باسينه دفاع کردن
ورزش : برخورد سينه قهرمان دو به نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها