معنی و ترجمه کلمه breastwork به فارسی breastwork یعنی چه

breastwork


استحکام ياسنگر موقتى ،نرده بندى عرشه جلو کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها