معنی و ترجمه کلمه breathy به فارسی breathy یعنی چه

breathy


باروح ،درمعرض نسيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها