معنی و ترجمه کلمه breech chamber به فارسی breech chamber یعنی چه

breech chamber


علوم هوايى : محفظه خرج انفجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها