معنی و ترجمه کلمه breyer gambit به فارسی breyer gambit یعنی چه

breyer gambit


ورزش : گامبى برير در گامبى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها