معنی و ترجمه کلمه brick ballast به فارسی brick ballast یعنی چه

brick ballast


عمران : مصالح شکسته اجرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها