معنی و ترجمه کلمه bricole به فارسی bricole یعنی چه

bricole


منجنيق ،ضربه غيرمستقيم توپ يا گوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها