معنی و ترجمه کلمه bricole به فارسی bricole یعنی چه

bricole


منجنيق ،ضربه غيرمستقيم توپ يا گوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها