معنی و ترجمه کلمه bridge rectifier به فارسی bridge rectifier یعنی چه

bridge rectifier


الکترونيک : يکسو کننده پلوار
علوم هوايى : يکسوکننده بريج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها