معنی و ترجمه کلمه brigade commander به فارسی brigade commander یعنی چه

brigade commander


علوم نظامى : فرمانده تيپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها