معنی و ترجمه کلمه brigadier general به فارسی brigadier general یعنی چه

brigadier general


تيمسار سرتيپ ،مير پنج( درجه قديمى)
علوم نظامى : مير پنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها