معنی و ترجمه کلمه brilliant به فارسی brilliant یعنی چه

brilliant


تابان ،مشعشع ،زيرک ،بااستعداد،برليان ،الماس درخشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها