معنی و ترجمه کلمه bring an action against someone به فارسی bring an action against someone یعنی چه

bring an action against someone


قانون ـ فقه : عليه کسى اقامه دعوى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها