معنی و ترجمه کلمه bring down به فارسی bring down یعنی چه

bring down


به زمين انداختن حريف
ورزش : انداختن شکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها