معنی و ترجمه کلمه broad leafed به فارسی broad leafed یعنی چه

broad leafed


پهن برگ ،غير سوزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها