معنی و ترجمه کلمه broad minded به فارسی broad minded یعنی چه

broad minded


داراى فکر وسيع ،روشن فکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها